KOMU PRAWKO, KOMU?

KOMU PRAWKO, KOMU?

Czy osoba chorująca na cukrzyce może być kierowcą? Może, wg obecnie obowiązujących przepisów, nawet kierowcą zawodowym. Jednak procedura ubiegania się o prawo jazdy oraz możliwość jego utrzymania obwarowana jest konkretnymi warunkami. 

O tym czy osoba chorująca na cukrzycę będzie mogła ubiegać się o prawo jazdy lub też będzie mogła przedłużyć okres ważności już posiadanego dokumentu decyduje lekarz orzecznik. Jako że nie jest on najczęściej ekspertem w dziedzinie diabetologii, posiłkuje się opinią wydaną przez specjalistę diabetologa. Co ciekawe, nie musi to być diabetolog, u którego pacjent regularnie się leczy (czyli ten, który najlepiej zdaję sobie sprawę ze stopnia wyrównania cukrzycy), ale po prostu lekarz o tej specjalizacji. Kandydat na kierowcę powinien otrzymać od diabetologa wypełnioną Kartę konsultacji diabetologicznej do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających o prawo do kierowania pojazdami.

Pozytywna opinia diabetologa nie oznacza automatycznie, że lekarz orzecznik wyda decyzję pozytywną. Niemniej w znakomitej większości przypadków tak się właśnie dzieje. Natomiast negatywna opinia diabetologa  sama w sobie przekreśla szanse na zdobycie uprawnień. Co jest brane pod uwagę podczas weryfikacji diabetyka, kandydata na kierowcę? Między innymi czas trwania cukrzycy. Lekarz orzecznik nie wyda pozytywnej opinii u osoby ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego należy odczekać 6 miesięcy od diagnozy i w tym czasie ustabilizować glikemie i po prostu przyzwyczaić się do swoich codziennych obowiązków wynikających z choroby. Ważnym kryterium przy ubieganiu się o zgodę na prawo jazdy jest odsetek hemoglobina glikowana, nie powinien być on wyższy niż 8 %. Oczywiście oceniając stan zdrowia kandydata na kierowcę lekarz musi wziąć pod uwagę ewentualność występowania przewlekłych powikłań cukrzycy. Najbardziej problematyczna jest tutaj retinopatia cukrzycowa, która może zaburzać widzenie, ograniczać pole widzenia oraz niebezpiecznie opóźniać reakcję kierowcy. 

Za bezwzględne przeciwwskazanie do posiadania prawa jazdy uznaje się tzw. nieświadomość hipoglikemii, czyli brak zdolności do wyczuwania niskiego poziomu cukru we krwi. U osób z dłuższym stażem cukrzycy może ona być wynikiem neuropatii cukrzycowej. Nieświadomość hipoglikemii stanowi duże ryzyko dla samego kierowcy, jak i ruchu na drodze, dlatego też nie można do tego powikłania podchodzić z lekceważeniem. Zresztą nie tylko niski poziom cukru we krwi jest niekorzystny dla kierujących pojazdami. Także hiperglikemia jest stanem niepożądanym, bo wprawdzie nie skutkuje utratą przytomności, jednak nie ma wątpliwości, ze wysokie cukry źle wpływają na koncentrację, powodują senności, opóźniają szybkość reakcji. Dlatego podczas kwalifikacji pacjenta lekarz powinien brać pod uwagę nie tylko odsetek hemoglobiny glikowanej, który może być prawidłowy, przy bardzo dużych wahaniach glikemii (cukry bardzo niskie i bardzo wysokie dadzą poprawną średnią), ale raczej stopień wyrównania cukrzycy. 

Zgodnie z nowymi przepisami, lekarz diabetolog ma obowiązek informowania organy wydające prawo jazdy o każdym epizodzie ciężkiej hipoglikemii stwierdzonym podczas wykonywania zawodu u pacjentów będących kierowcami. 
Bezwzględne przeciwwskazanie do prowadzenia pojazdów:

Prawo jazdy „amatorskie”
- Nawracająca ciężka hipoglikemia (tj. co najmniej 2 przypadki ciężkiej hipoglikemii w okresie ostatnich 1-2 miesięcy)
- Nieświadomość hipoglikemii

Prawo jazdy „zawodowe”
- Jakikolwiek przypadek ciężkiej hipoglikemii
- Nieświadomość hipoglikemii
- Inne powikłania cukrzycy, wykluczające możliwość prowadzenia pojazdów

Informacje zawarte na niniejszej stronie www.xidoneo.pl nie stanowią porady lekarskiej, która może być udzielona wyłącznie przez lekarza.
Pomimo iż Abbott Diabetes Care dokłada wszelkich starań, aby w zamieszczonych materiałach nie pojawiły się żadne informacje, opinie ani oświadczenia, które mogą wprowadzać w błąd, podkreślamy, że informacje zawarte w zamieszczonych na niniejszej stronie www.xidoneo.pl materiałach, stanowią streszczenie niezależnych ocen i opinii autorów oraz osób z nimi współpracujących.
Zważywszy na powyższe, Abbott Diabetes Care nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji lub oświadczeń. Abbott Diabetes Care nie zatwierdza również zawartości ani nie zachęca do zastosowania jakiegokolwiek produktu leczniczego, ani wyrobu medycznego w sposób wykraczający poza bieżące zastosowanie objęte rejestracją na jakimkolwiek terytorium.
Szczegółowe informacje dotyczące produktów leczniczych lub wyrobów medycznych omawianych w przedmiotowych materiałach znajdują się odpowiednio w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub Instrukcji Użytkowania dostarczonych wraz z produktem leczniczym lub wyrobem medycznym. Charakterystyka produktu leczniczego oraz Instrukcja Użytkowania zawierają wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne, zalecane procedury, ostrzeżenia oraz środki ostrożności.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.