W ciągu ostatnich 130 lat Abbott stał się wiodącym innowatorem technologii medycznych zmieniających życie pacjentów.

Z dumą ogłaszamy, że w tym roku, już po raz 16. z rzędu, Magazyn Science sklasyfikował firmę Abbott jako Top 20 Employer w branży medycznej.

Dlaczego naukowcy spełniają się zawodowo w Abbott?

“Ze względu na innowacyjne projekty, które mogą tworzyć z nami każdego dnia” – odpowiada John Frels, wiceprzewodniczący ds. Badań i Rozwoju w dziale Diagnostyki oraz przewodniczący Naukowej Rady Zarządzającej. “Operujemy serca. Eliminujemy nakłuwanie palców przez pacjentów z cukrzycą. Identyfikujemy wirusy, które mogą zagrozić następnej pandemii. I wciąż dopiero zaczynamy.”

Jak opracowano listę

W celu wyłonienia najlepszych pracodawców, Magazyn Science przeprowadził ankietę wśród naukowców z firm biotechnologicznych i farmaceutycznych na całym świecie, oceniając każdą firmę pod względem prawie dwudziestu cech – w tym kategorii, w których firma Abbott chce się wyróżniać, takich jak oferowanie innowacyjnego przywództwa, traktowanie pracowników z szacunkiem i odpowiedzialność społeczna.

Badanie ukończyło ponad 7600 naukowców. Następnie konsultanci dokonali niezależnej oceny reputacji każdej firmy za pomocą matematycznego procesu. Na tej podstawie wytypowali 20 najlepszych spośród ponad 180 konkurujących pracodawców.

ADC-17176