Po raz siódmy z rzędu magazyn Fortune przyznał nam tytuł Most Admired Company [najbardziej uznanej firmy] w branży.

 

Każdego roku Fortune — jedna z najważniejszych publikacji w świecie biznesu — przeprowadza ankiety wśród zarządzających spółkami z list Fortune 1000 i Global 500 w celu wyłonienia firm o najlepszej reputacji. Firmy są oceniane pod kątem stabilności finansowej, globalnej konkurencyjności, innowacyjności, zarządzania personelem, jakości zarządzania, jakości produktów i usług, odpowiedzialności społecznej, wykorzystania aktywów korporacyjnych oraz wartości jako inwestycje długoterminowe.

 

Aby znaleźć się w czołówce listy „Most Admired”, firma musi być bez zarzutu praktycznie pod każdym względem. Dlatego dumni jesteśmy z tego, że już od siedmiu lat zajmujemy pozycję na szczycie rankingu w naszej branży. Co więcej, Abbott znajduje się na ogólnej liście nieprzerwanie od 1984 r. Fakt ten mówi wiele o tym, kim jesteśmy, bo takie uznanie nie byłoby możliwe bez ciężkiej pracy i zaangażowania wszystkich ponad 100 000 naszych pracowników.

 

Jeszcze większą satysfakcję daje świadomość, że robimy naprawdę istotne rzeczy dla świata. Na przykład:

  • Całe serce wkładamy w tworzenie produktów przeznaczonych dla najmłodszych, w najbardziej wrażliwym dla nich okresie życia — od okludera Amplatzer Piccolo, przeznaczonego do zamykania ubytków w sercach wcześniaków, do naszej obrotowej mechanicznej zastawki serca 15 mm — najmniejszej mechanicznej zastawki serca na świecie.
  • Staramy się rozszerzać zakres, w którym nasza technologia okazuje się pomocna — od leczenia większej liczby osób z rozszerzonym wskazaniem do stosowania urządzenia MitraClip w przypadkach ciężkiej wtórnej niedomykalności zastawki dwudzielnej do poprawy wykrywalności zawałów serca u kobiet przy użyciu naszego testu ARCHITECT STAT High Sensitivity Troponin-I .
  • Oferujemy nowe metody leczenia pomagające osobom cierpiącym z powodu przewlekłego bólu — takie jak nasz niewymagający ładowania system stymulacji Proclaim XR, który wysyła regularne impulsy elektryczne o małej amplitudzie, zmieniające sygnały bólu przesyłane od rdzenia kręgowego do mózgu.
  • Eliminujemy codzienny strach przed bolesnym nakłuwaniem palca w monitorowaniu glikemii przy użyciu naszego 14‑dniowego systemu FreeStyle Libre. Wyniki uzyskiwane w czasie rzeczywistym, 8‑godzinny historyczny trend stężenia glukozy oraz strzałki wskazujące trend zmian stężenia — podawane z wysoką dokładnością nawet przez dwa tygodnie — są standardem w naszym przenośnym urządzeniu do monitorowania.
  • Staramy się identyfikować nowe mutacje najbardziej śmiercionośnych mikrobów, aby móc skuteczniej zwalczać te zagrożenia. Właśnie dzięki tym działaniom cały czas jesteśmy o krok przed wirusem HIV, od momentu, gdy się pojawił.
  • Pomagamy w odżywianiu na wszystkich etapach życia człowieka. Nasz preparat dla niemowląt Similac był pierwszym produktem zawierającym 2′-FL HMO — efekt pionierskich badań prowadzonych w celu opracowania formuły maksymalnie zbliżonej do mleka matki. Inne nasze produkty to PediaSure — doskonały preparat odżywczy wspomagający wzrost i rozwój dzieci, oraz Pedialyte — preparat nawadniający dla całej rodziny.

 

Dzięki tym oraz wielu innym produktom firma Abbott jest tak uznawana na całym świecie za prawdziwe zmiany, jakie wprowadzamy w życiu ludzi!

ADC-19436