Nieustannie poszukujemy nowych sposobów na wsparcie pracowników opieki zdrowotnej oraz pacjentów w walce  z COVID‑19. W minionym miesiącu wprowadziliśmy w Stanach Zjednoczonych trzeci już test diagnostyczny w kierunku zakażenia koronawirusem.

Nowy test wykrywa przeciwciała (immunoglobuliny IgG), czyli białka wytwarzane w późnych stadiach zakażenia, które mogą utrzymywać się w organizmie przez kilka miesięcy, a nawet lat po wyzdrowieniu. Badanie na obecność przeciwciał jest  kolejnym ważnym krokiem w ustalaniu, czy dana osoba była wcześniej zakażona COVID‑19. Test pozwoli także na lepsze zrozumienie działania wirusa, w tym na określenie czasu utrzymywania się przeciwciał w organizmie oraz tego, czy ich obecność zapobiega powtórnemu zakażeniu. Taka wiedza może być pomocna przy opracowywaniu skutecznego leczenia i szczepionek.

Test na obecność przeciwciał — stanowiący uzupełnienie dotychczas oferowanych testów m2000ID NOW  — będzie początkowo możliwy do wykonania w oparciu urządzenia laboratoryjne ARCHITECT i1000SR i i2000SR, zapewniane również przez firmę Abbott.  Analizatory te mogą wykonywać do 100–200 testów na godzinę.

Test jest obecnie dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, ale pracujemy nad jego udostępnieniem także w innych krajach, w których wykorzystywane są również systemy analizy ARCHITECT.

ADC-21669