Ambulatoryjny Profil Glikemii (AGP) to nowy standard w monitorowaniu wyrównania cukrzycy. AGP umożliwia śledzenie zmienności glikemii, analizowanie trendów oraz wykrywanie wzorców hipo i hiperglikemii. AGP pokazuje wzorce oraz tendencje takie jak np. nawracające hipoglikemie o określonej porze dnia, wskazując na potrzebę zmiany leczenia lub stylu życia pacjenta.

Analiza zmienności stężenia glukozy w połączeniu z badaniem HbA1c to bardziej wiarygodny sposób kontroli glikemii oraz ryzyka powikłań długoterminowych niż ocena jedynie parametru hemoglobiny glikowanej.