Czy stosowanie systemu FreeStyle Libre wpływa na satysfakcję pacjentów z leczenia cukrzycy?

Artykuł promocyjny

Czy stosowanie systemu FreeStyle Libre wpływa na satysfakcję pacjentów z leczenia cukrzycy?

Dotychczas przeprowadzone badania kliniczne i obserwacyjne potwierdziły, że system FreeStyle Libre wpływa na poprawę wyrównania metabolicznego cukrzycy (pozwala na obniżenie odsetka hemoglobiny glikowanej i skraca czas przebywania pacjenta w hipo- i hiperglikemii)1

Kwestią otwartą pozostawało, czy jest akceptowany przez pacjentów w codziennym życiu i jak wpływa na ich zadowolenie z leczenia cukrzycy. Najnowsze doniesienia, prezentowane na 78 Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) przynoszą odpowiedzi na te pytania. 

Libre, a zadowolenie z leczenia wśród pacjentów z cukrzycą typu 1

Badacze ze Szwecji przedstawili wyniki badania, obejmującego 334 pacjentów z cukrzycą typu 1, w którym oceniali długoterminowy wpływ stosowania FSL na HbA1c oraz zadowolenie z leczenia2. Obserwację prowadzono przez dwa lata. Zadowolenie z leczenia mierzono za pomocą kwestionariuszy DTSQ (Diabetes Treatment and SatisfactionQuestionnaire). Po dwóch latach: 

• 80,5% pacjentów nadal było użytkownikami FreeStyle Libre

• 8,7% pacjentów zmieniło system flash na system CGM

• 6,6% przerwało korzystanie z FSLz powodu reakcji skórnych

• 4,7% nie chciało/nie mogło kontynuować badania

Wyjściowa hemoglobina glikowana uczestników badania wynosiła 71,8±16,6 mmol/mol (8,7%). Po roku obniżyła się o 8,3±9,8 mmol/mol; po dwóch latach o 9,0±11,8 mmol/mol. 

Samoocena satysfakcji z leczenia po roku wyniosła 2,44±0,74 (+3 do -3), a ocena ciągłego stosowania FreeStyle Libre równała się 2,87±0,33. Na podstawie tych danych stwierdzono, że stosowanie systemu FreeStyle Libre zapewnia pacjentom z cukrzycą typu 1 istotną korzyść kliniczną w zakresie redukcji HbA1c oraz poprawia zadowolenie z leczenia również w perspektywie 2-letniej.

Libre a zadowolenie z leczenia wśród pacjentów z cukrzycą typu 2

Podobny cel – określenie stopnia zadowolenia z leczenia i skuteczności monitorowania glukozy za pomocą systemu FreeStyle Libre – przyświecał badaczom z Izraela3. 101 pacjentów z cukrzycą typu 2, leczonych za pomocą wielokrotnych dziennych dawek insuliny (MDI) przez ≥1 rok (średni czas leczenia to 21,81 ± 7,65 roku) i HbA1c w granicach 7,4-10,2% (57–88 mmol/mol) podzielono na dwie grupy: interwencyjną (n=53) i kontrolną (n=48). Osoby w grupie interwencyjnej stosowały na co dzień system FreeStyle Libre, a raz w tygodniu 7-punktową ocenę glikemii, której celem było przyjrzenie się objawom ewentualnych hipoglikemii. Grupa kontrolna kontynuowała rutynowy pomiar stężenia glukozy we krwi glukometrem i raz w tygodniu przeprowadzała 7-punktową ocenę stężenia glukozy. Pacjenci byli uczeni (podczas wizyt oraz przez telefon) jak dostosowywać dawkę insuliny. Obserwację prowadzono przez 12 tygodni. Oceniono satysfakcję z leczenia, jakość życia, komfort korzystania z systemu FreeStyle Libre, wpływ na HbA1c i  hipoglikemię.

Całkowite zadowolenie z leczenia wzrosło w grupie interwencyjnej (p=0,053). Po 12 tygodniach pacjenci z tej grupy stwierdzili, że leczenie jest znacznie bardziej elastyczne (p=0,019), wygodne (p=0,052) i poleciłoby je bardziej niż tradycyjne formy leczenia (p=0,023). Średnia HbA1c wynosiła 8,51±0,81%. Po 10 tygodniach zmiany HbA1c wynosiły: -0,82% w grupie interwencyjnej i -0,29% w grupie kontrolnej (p=0,0013). 67,9% osób z grupy interwencyjnej i 27,1% z grupy kontrolnej obniżyło HbA1c ≥0.5% HbA1c bez zwiększenia częstości hipoglikemii.

Na podstawie tych danych stwierdzono, że stosowanie systemu FreeStyle Libre może skutkować modyfikacją zachowań i stylu życia pacjentów z cukrzycą oraz wpływa na poprawę ich satysfakcji z leczenia. Poprawa kontroli glikemii u osób z cukrzycą typu 2 leczonych metodą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny, mierzona odsetkiem hemoglobiny glikowanej, odbywa się bez zwiększonej częstości występowania hipoglikemii.

FreeStyle Libre czy tradycyjny glukometr – badanie porównawcze

Monitorowanie poziomu glukozy metodą flash przynosi pacjentom szereg korzyści, takich jak łatwość i szybkość pomiarów oraz brak konieczności nakłuwania palca. W Niemczech przeprowadzono badanie satysfakcji pacjentów z monitorowania stężenia glukozy metodą flash w porównaniu z pacjentami stosującymi SMBG4. Korzystano z 15 punktowego kwestionariusza satysfakcji z monitorowania poziomu glukozy, gdzie skala ocen wynosiła od 1 do 5. W badaniu wzięło udział 133 pacjentów stosujących Libre przez 7,9±9,5 miesiąca, których porównano do 83 pacjentów stosujących SMBG od czasu rozpoznania cukrzycy. Wysunięto następujące wnioski: 

• Użytkownicy systemu FreeStyle Libre byli znacznie bardziej zadowoleni z przebiegu cukrzycy (d=0,31; p=0,024).

• Użytkownicy SMBG wskazali, że pomiar wymaga więcej czasu (d=0,67; p<0,001), sprawia, że bardziej się martwią (d=0,32; p=0,024), mają więcej kłopotów z użyciem sprzętu (d=0,45; p=0,002) i że jest bardziej bolesny (d=0,55; p<0,001) w porównaniu do użytkowników FreeStyle Libre. 

• Uczucie frustracji cukrzycą (d=0,31; p=0,027) oraz depresji (d=0,40; p=0,002) były niższe u użytkowników FreeStyle Libre. 

• Użytkownicy FreeStyle Libreczuli się mniej ograniczeni cukrzycą (d=0,52; p<0,001) i bardziej spontaniczni (d=0,67; p<0,001). 

• Nie było znaczących różnic w zakresie oceny dokładności (d=0,19; p=0,157), zaufania do poszczególnych metod (d=0,01; p=0,934) oraz podrażnień skóry (d=0,26; p=0,053). 

Porównanie wykazało, że istnieją dostrzegalne przez użytkowników korzyści wynikające ze stosowania systemu FreeStyle Libre. Łatwość monitorowania glikemii, większa elastyczność samokontroli i mniej ograniczeń to ważne aspekty systemu FreeStyle Libre, wskazywane przez jego użytkowników. Podnoszone ograniczenia systemu FreeStyle Libre (kwestionowana dokładność, odczyny alergiczne na skórze) nie były postrzegane jako takie przez użytkowników.

Poznaj najnowsze badania nt. FreeStyle Libre, zaprezentowane na 78 Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) w Orlando 

Źródła:
1. Timothy C. Dunn et. Al., Real-world flash glucose monitoring patterns and associations between self-monitoring frequency and glycaemic measures: A European analysis of over 60 million glucose tests, Diabetes Research and Clinical Practice 137 (2018) 37–46.
2. Beneficial Effect of Flash Glucose Monitoring Persists in a Two-Year Perspective—A Clinical Follow-Up Study of 334 Individuals with Type 1 Diabetes.
3. Intervention of the Flash Glucose Sensing Technology on Glycemic Control and Treatment Satisfaction in Patients with Type 2 Diabetes Treated Intensively by Insulin—A Randomized Controlled Trial.
4. Comparison of Satisfaction with Their Glucose Monitoring Device in Patients Using Flash Glucose Monitoring vs. Patients Using SMBG.

ADC/Newsletter/HCP/FSL/8/2018 

UDOSTĘPNIJ POPRZEZ:  
Polityka dotycząca plików cookie. Ten komunikat zobaczysz tylko raz.

Pliki cookie stosujemy, aby zapewnić jak najlepsze działanie naszego serwisu. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie. Ustawienia obsługi plików cookie możesz zmienić w dowolnym czasie. Dowiedz się więcej