Duże skoki glikemii wpływają na ryzyko demencji u chorych na cukrzycę

Duże skoki glikemii wpływają na ryzyko demencji u chorych na cukrzycę

Skoki glikemii są czynnikiem ryzyka pogorszenia sprawności poznawczej i rozwoju demencji u chorych na cukrzycę – wynika z badania, które publikuje lipcowy numer „Diabetes Care”. Zależność ta dotyczy również chorych z dobrym wyrównaniem cukrzycy, ocenianym na podstawie poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1c).

Z dotychczasowych badań wynika, że u osób chorych na cukrzycę odsetek HbA1c, będący wskaźnikiem średniej glikemii z ostatnich trzech miesięcy, ma związek z ryzykiem pogorszenia sprawności poznawczej i demencji. Coraz więcej analiz dowodzi jednak, że w rozwoju powikłań cukrzycy istotny udział ma zmienność glikemii – a zwłaszcza jej duże spadki i wzrosty.  

W swojej najnowszej pracy naukowcy z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore (Maryland, USA) oraz z University of Mississippi Medical Center w Jackson (Mississippi, USA) skoncentrowali się na roli dużych skoków poziomu glukozy w patogenezie demencji. Badaniem objęto blisko 13000 osób, uczestników wieloletniego studium pt. Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC). W momencie włączenia do niego, pacjenci byli w średnim wieku. Rozwój demencji oceniano u nich na podstawie: obserwacji, wyników testów neuropsychologicznych, które przeszli, rozmów telefonicznych (z pacjentami lub osobami, które ich reprezentowały), bądź też na podstawie rozpoznania demencji, wpisanego do aktu zgonu. W ciągu 20 lat uczestnicy badania przeszli trzy testy neuropsychologiczne, podczas trzech różnych wizyt. Demencja rozwinęła się u 1105 badanych osób. 

Występowanie skoków glikemii naukowcy stwierdzali na podstawie poziomu 1,5-anhydroglucitolu. Jest to związek z grupy deoksymonosacharydów i pochodzi głównie z pożywienia. U osób z cukrzycą jego stężenie jest tym niższe, im częściej glikemia jest wysoka i osiąga próg nerkowy.

Demencja a cukrzyca

Okazało się, że duże skoki glikemii miały związek ze wzrostem ryzyka demencji u chorych na cukrzycę, ale nie u osób bez tego schorzenia. Dla każdego obniżenia poziomu 1,5-anhydroglucitolu o 5 mcg/ml ryzyko wystąpienia demencji rosło o 16 proc. Duże wzrosty poziomu glukozy wiązały się z większym – niż u pacjentów bez podobnych skoków glikemii – pogorszeniem sprawności poznawczej zarówno u chorych z HbA1c równym lub wyższym niż 7 proc., jak i u chorych z HbA1c poniżej 7 proc. 

Zdaniem autorów pracy, wyniki te dowodzą, że u chorych na cukrzycę wysokie skoki glikemii są czynnikiem zwiększającym ryzyko pogorszenia sprawności poznawczej i rozwoju demencji. Dlatego, oprócz utrzymywania średniej docelowej wartości glikemii, zapobieganie dużym wzrostom poziomu glukozy może być ważnym celem terapeutycznym w prewencji zaburzeń poznawczych. 

Źródło: 
Glucose Peaks and the Risk of Dementia and 20-Year Cognitive Decline

ADC/HCP/DSG/08/2017

UDOSTĘPNIJ POPRZEZ:  
Polityka dotycząca plików cookie. Ten komunikat zobaczysz tylko raz.

Pliki cookie stosujemy, aby zapewnić jak najlepsze działanie naszego serwisu. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie. Ustawienia obsługi plików cookie możesz zmienić w dowolnym czasie. Dowiedz się więcej