Dr n. med. Jadwiga Paździora: FreeStyle Libre po resekcji trzustki

Dr n. med. Jadwiga Paździora: FreeStyle Libre po resekcji trzustki

W listopadzie 2013 roku, 56-letnia kobieta została skierowana do poradni diabetologicznej z rozpoznaniem cukrzycy wtórnej, która wystąpiła po całkowitej pankreatectomii z powodu guza głowy trzustki. Dużym problemem na tym etapie terapii było monitorowanie glikemii. W obawie przed hipo- i hiperglikemią pacjentka dokonywała pomiarów glikemii 10-20 razy na dobę, co skutkowało dużą bolesnością opuszek palców. Tak przebiegała samokontrola przez trzy lata, do maja bieżącego roku, kiedy to poinformowano pacjentkę o możliwości zastosowania systemu do pomiaru glikemii bez nakłuwania palców FreeStyle Libre.

Na podstawie karty wypisowej leczenia szpitalnego ustalono, że z powodu 4-centymetrowego guza głowy trzustki oraz nacieku nowotworowego trzonu i ogona oraz okolicznych węzłów chłonnych wykonano paliatywną całkowitą resekcję trzustki, cholecystectomię oraz splenectomię. W wywiadzie dodatkowo pacjentka chorowała na nadciśnienie tętnicze, w 1986 r. przebyła operację żylaków kończyn dolnych, a w 1975 r. – appendectomię. Z powodu choroby podstawowej zastosowano 6 cykli chemioterapii.

Glikemie wg karty wypisowej wahały się od około 280 aż do 544 mg/dl. W trakcie pobytu szpitalnego u pacjentki zastosowano intensywną insulinoterapię z wykorzystaniem insulin ludzkich krótkodziałających, łącznie ok. 50 j/na dobę.

W czasie pierwszej wizyty edukowano pacjentkę co do diety, intensywnej insulinoterapii (zmieniono schemat leczenia na analogi szybkodziałające podawane przy posiłkach, dawkowane wg ilości WW i WBT, łącznie ok. 24 j/dobę oraz glarginę w dawce 10 j/dobę) oraz samokontroli za pomocą glukometru.

Problem samokontroli

Stan pacjentki ulegał systematycznej poprawie, nie zgłaszała dolegliwości bólowych, poprawiał się jej apetyt, stopniowo rozszerzała dietę (przy substytucji enzymów trzustkowych). Największym problemem pozostawało monitorowanie glikemii oraz dawkowanie insuliny, które zapewniłoby normoglikemię. W obawie przed hipo- i hiperglikemią pacjentka dokonywała pomiarów glikemii 10–20 razy na dobę. Mimo regularnej wymiany lancetów w nakłuwaczu skutkowało to dużą bolesnością opuszek palców. Tak przebiegała samokontrola przez trzy lata, do maja bieżącego roku, kiedy to poinformowano pacjentkę o możliwości zastosowania nowej technologii firmy Abbott, systemu do pomiaru glikemii bez nakłuwania palców FreeStyle Libre. Propozycja została przyjęta entuzjastycznie i po dokładnym omówieniu zasad funkcjonowania systemu, w czerwcu 2016 roku pacjentce zaaplikowano pierwszy sensor do monitorowania glikemii flash.

Kontrola z Libre

Pierwszym spostrzeżeniem na kontroli po 2 tygodniach korzystania z systemu była znakomita poprawa jakości życia chorej, z wielokrotnych nakłuć w ciągu dobry pozostało jedno, raz na 2 tygodnie. Dla mnie, lekarza prowadzącego, nie do przecenienia okazał się bardzo dokładny wgląd w glikemie, głównie nocne, gdzie często dochodziło do ciężkich niedocukrzeń.

System monitorowania FreeStyle Libre współpracuje z czytelną aplikacją komputerową, która pozwala na pełną analizę glikemii – przegląd trendów, dobowy i tygodniowy rozkład glikemii, spodziewany poziom HbA1c itp.

Możliwość wielokrotnego, bezbolesnego sprawdzenia poziomu glikemii pozwoliła na dokładniejszy dobór dawek insuliny, unikanie hipoglikemii, szczególnie nocnych, a w konsekwencji znakomity efekt wyrównania metabolicznego. Poziom HbA1C przy stosowaniu intensywnej, funkcjonalnej insulinoterapii z zastosowaniem standardowej samokontroli wynosił 9,6%, po 3 miesiącach stosowania systemu FreeStyle Libre zmniejszył się do 8,1%, co jest doskonałym rezultatem terapii.

Jakość do polecenia

Nie do przecenienia pozostaje znakomita poprawa jakości i komfortu życia pacjentki, jej bezpieczeństwa, a dla mnie, jako jej lekarza prowadzącego, dokładna ocena postępu leczenia poprzez możliwość reagowania na częste wahania glikemii.
System uważam za godny polecenia wszystkim pacjentom z cukrzycą, szczególnie leczonym intensywną, funkcjonalną insulinoterapią.

dr n. med. Jadwiga Paździora, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. Doktorat z chorób wewnętrznych uzyskała pod opieką promotora prof. dr hab. n. med. Gerarda Jonderko. W latach 1985-2000 asystent i starszy asystent oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Pszczynie oraz ZOZ w Czechowicach-Dziedzicach; od 2000 roku prowadzi własny NZOZ, a w nim poradnię diabetologiczną. Mężatka, dwoje dzieci… pies i papuga. W wolnych chwilach pasjami czyta, uwielbia wycieczki rowerowe i pielęgnację ogrodu.

ADC/MJ/PLRTMM/12/2016

UDOSTĘPNIJ POPRZEZ:  
Polityka dotycząca plików cookie. Ten komunikat zobaczysz tylko raz.

Pliki cookie stosujemy, aby zapewnić jak najlepsze działanie naszego serwisu. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie. Ustawienia obsługi plików cookie możesz zmienić w dowolnym czasie. Dowiedz się więcej