Minimalne dawki glukagonu – czy zapobiegają hipoglikemii wywołanej wysiłkiem?

Minimalne dawki glukagonu – czy zapobiegają hipoglikemii wywołanej wysiłkiem?

Hipoglikemia w trakcie wysiłku fizycznego lub bezpośrednio po nim to duże wyzwanie dla aktywnych fizycznie pacjentów z cukrzycą. Obecnie, aby zminimalizować ryzyko nadmiernego obniżania się glikemii w efekcie aktywności, pacjenci zmniejszają dawki insuliny do posiłku lub insuliny bazalnej, albo też spożywają dodatkowe węglowodany. Postanowiono sprawdzić, czy podanie niewielkiej dawki glukagonu bezpośrednio przed aktywnością będzie w stanie zapobiec nadmiernemu obniżeniu stężenia glukozy w sposób bardziej efektywny niż stosowane obecnie metody. 

W tym celu przeprowadzono cztery sesje randomizowanych badań klinicznych z udziałem 15 osób dorosłych z cukrzycą typu 1, leczonych ciągłym podskórnym wlewem insuliny. Uczestnicy badania rano, na czczo, wykonywali przez 45 minut ćwiczenia fizyczne na poziomie 55% pułapu tlenowego:

• bez podejmowania żadnej interwencji mającej wpływ na glikemię

• przy 50% redukcji insuliny bazalnej

• z przyjęciem glukozy w tabletkach (40 g)

• lub po podaniu podskórnie 150-μg glukagonu 

Podczas wysiłku i krótko po nim glukoza w osoczu nieznacznie wzrosła po podskórnym podaniu glukagonu w porównaniu ze spadkiem glikemii w grupie, w której nie podejmowano żadnej interwencji jak i w grupie po zmniejszeniu dawki bazalnej insuliny. Z kolei po przyjęciu glukozy w tabletkach glikemia po wysiłku była znacząco wyższa. Poziomy insuliny we krwi podczas wysiłku nie różniły się między sesjami, natomiast poziom glukagonu zwiększał się przy podawaniu go podskórnie (P<0,001). Hipoglikemię (stężenie glukozy w osoczu poniżej 70 mg/dl) zaobserwowano u sześciu pacjentów, u których nie była podejmowana żadna interwencja, u  pięciu pacjentów podczas zmniejszania stężenia insuliny i u żadnego pacjenta przyjmującego glukozę w tabletkach lub po podskórnym podaniu glukagonu. Pięciu badanych miało hiperglikemię (glukoza w osoczu ≥250 mg/dl) przy zastosowaniu glukozy w tabletkach i jedna osoba po podaniu glukagonu podskórnie. 

Na podstawie tego badania stwierdzono, że podskórne podanie glukagonu może być bardziej skuteczne niż redukcja insuliny w celu zapobiegania hipoglikemii wywołanej wysiłkiem i może skutkować mniejszą hiperglikemią niż po spożyciu dodatkowych węglowodanów. 

Źródło: 
1. Mini-Dose Glucagon as a Novel Approach to Prevent Exercise-Induced Hypoglycemia in Type 1 Diabet es.

ADC/Newsletter/HCP/FSL/8/2018 

UDOSTĘPNIJ POPRZEZ:  
Polityka dotycząca plików cookie. Ten komunikat zobaczysz tylko raz.

Pliki cookie stosujemy, aby zapewnić jak najlepsze działanie naszego serwisu. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie. Ustawienia obsługi plików cookie możesz zmienić w dowolnym czasie. Dowiedz się więcej