Możliwość skanowania poziomu glukozy poprawia zdrowie psychiczne diabetyków

Możliwość skanowania poziomu glukozy poprawia zdrowie psychiczne diabetyków

Nowy system monitorowania glikemii tzw. metodą skanowania (FGM) poprawia ogólne zdrowie psychiczne i satysfakcję z terapii u osób chorych na cukrzycę typu 1 – wynika z badania przeprowadzonego wśród japońskich pacjentów. 

Pomiar glikemii poprzez jej skanowanie (flash glucose monitoring – FGM) jest nowym rozwiązaniem do samokontroli cukrzycy, które nie wymaga próbek krwi i nakłuwania palców. Działający na tej zasadzie system FreeStyle Libre dostępny jest m.in. w krajach UE (w tym w Polsce) i w Japonii.  

Badania kliniczne dowodzą, że stosowanie tego systemu sprzyja zwiększeniu odczytów glikemii przez pacjentów, a przez to przyczynia się do poprawy wyrównania cukrzycy. Coraz więcej prac wskazuje też, że FreeStyle Libre poprawia jakość życia chorych, którzy z niego korzystają. 

Przebieg badania

Naukowcy z Jikei University w Tokio wraz z kolegami z innych japońskich ośrodków medycznych sprawdzali wpływ, jaki nowy system do monitorowania glikemii może mieć na dobrostan psychiczny osób z cukrzycą oraz ich zadowolenie z terapii. W tym celu przebadali łącznie 80 chorych na cukrzycę tupu 1 (57 osób) oraz cukrzycę typu  2 (23 osoby), o średniej wieku ok. 48 lat. Byli oni leczeni głównie insuliną i co najmniej dwa razy w ciągu dnia wykonywali pomiary glikemii przy pomocy standardowego glukometru. 

W ramach badania pacjenci przez 14 dni stosowali do samokontroli glikemii system FreeStyle Libre. Przed i po zakończeniu eksperymentu sprawdzono ich dobrostan psychiczny – na podstawie tzw. indeksu dobrostanu WHO-5 (WHO-Five Well-Being Index, wersja z 1998 r.) oraz satysfakcję z terapii cukrzycy – przy pomocy kwestionariusza DTSQ. 

Wyniki analiz

Okazało się, że wprowadzenie do samokontroli systemu FreeStyle Libre poprawiło stan psychiczny pacjentów – wzrost indeksu WHO-5 z 15,5 punktów do 17,2 punktów oraz zadowolenie z leczenia choroby – wzrost 24,8 do 26,7 punktów. Bardziej szczegółowa analiza wykazała, że poprawa dotyczyła głównie grupy chorych na cukrzycę typu 1 (poprawa indeksu WHO-5 z 15,3 do 17,4 punktów oraz satysfakcji z terapii z 24,1 do 26,4 punktów), natomiast w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 była niezauważalna. 

Po zakończeniu badania, nieco ponad 86 proc. badanych oceniło system skanowania glikemii jako wygodniejszy od standardowej metody pomiarów z użyciem glukometru, a 81 proc. wyraziło chęć kontynuowania samokontroli z jego użyciem.

Na podstawie tych wyników autorzy pracy wnioskują, że stosowanie metody skanowania glikemii (FGM) może przyczynić się do poprawy stanu psychicznego oraz zadowolenia z terapii u chorych na cukrzycę, zwłaszcza typu 1. 

Źródło: 
Abstrakt 908-P z ADA 2017

UDOSTĘPNIJ POPRZEZ:  
Polityka dotycząca plików cookie. Ten komunikat zobaczysz tylko raz.

Pliki cookie stosujemy, aby zapewnić jak najlepsze działanie naszego serwisu. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie. Ustawienia obsługi plików cookie możesz zmienić w dowolnym czasie. Dowiedz się więcej