Najnowsze doniesienia z 78 Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) w Orlando

Najnowsze doniesienia z 78 Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) w Orlando

Stosowanie systemu FreeStyle Libre skutkuje znaczącym obniżeniem poziomu odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c) w zróżnicowanej wiekowo populacji osób chorych na cukrzycę typu 1 i typu 21. Większa ilość skanów w ciągu doby przekłada się na mniejszą zmienność glikemii2, 3, 5.

Ponadto, stosowanie systemu FreeStyle Libre u pacjentów często mierzących glikemię okazuje się tańsze w porównaniu z tradycyjnym monitorowaniem stężenia glukozy we krwi4 – to wnioski z najnowszych badań klinicznych i obserwacyjnych, poświęconych systemowi do monitorowania glikemii flash, które były omawiane na 78 Zjeździe Naukowym Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) w Orlando. 

W 2017 roku firma Abbott opublikowała wyniki pierwszej analizy danych obejmującej 50 000 użytkowników FreeStyle Libre w całej Europie. Wykazano wówczas, że wyższa częstotliwość monitorowania glikemii za pomocą systemu FreeStyle Libre jest skorelowana z poprawą kontroli glikemii i szacunkowym niższym odsetkiem HbA1c5. Nowe dane, pochodzące od ponad 250 000 osób i obejmujące ponad 2,1 miliona sensorów na całym świecie potwierdzają wcześniejsze wnioski, ale też dostarczają dodatkowych informacji:

• Użytkownicy systemu FreeStyle Libre skanowali sensor, by odczytać glikemię, średnio 13 razy na dobę. 

• Pacjenci, którzy częściej dokonywali skanów rejestrowali o 37 proc. krótszy czas spędzony w hipoglikemii w porównaniu z pacjentami, którzy skanowali się rzadziej3.

• Osoby dokonujące skanów częściej, spędzały średnio znacząco mniej czasu w klinicznie istotnej hipoglikemii w ciągu dnia, niż osoby dokonujące skanów rzadziej (15,2 min vs. 24,2 min.). Schemat ten utrzymywał się także w nocy (12,7 min. vs. 19 min.)3.

• Częstsze korzystanie z systemu FreeStyle Libre wiąże się z mniejszą zmiennością glikemii. Po raz pierwszy wykazano, że większa częstotliwość skanowania za pomocą systemu FreeStyle Libre przekłada się na zmniejszoną zmienność glikemii w ciągu doby. U pacjentów częściej monitorujących glukozę zmienność ta wyniosła 34,5%, u rzadziej kontrolujących 40,6%. Na dużą zmienność glikemii składają się incydenty zarówno hipoglikemii, jak i hiperglikemii2

• Metaanaliza danych z szerokiej populacji diabetyków (ponad 2,2 miliarda pomiarów glukozy i prawie 300 milionów skanów) wykazała, że stosowanie systemu FreeStyle Libre spowodowało znaczny spadek HbA1c, z bezwzględną zmianą minus 0,56%. Jest to klinicznie znaczące zmniejszenie HbA1c, które może być związane z niższymi wskaźnikami powikłań zdrowotnych związanych z cukrzycą1.

FreeStyle Libre u nastolatków

Na podstawie dwóch europejskich badań klinicznych – IMPACT6 (2016) i SELFY7 (2017) – oceniono system FreeStyle Libre jako zamiennik dla SMBG u pacjentów w wieku 13–24 lata8. Oba badania wykazały poprawę kontroli glikemii u nastolatków i młodych dorosłych, czyli w grupach wiekowych, o których wiadomo, że mają znaczące trudności w kontrolowaniu glikemii. Badanie IMPACT potwierdziło, że stosowanie systemu FreeStyle Libre znacząco zwiększa czas przebywania pacjenta w normoglikemii. Na podstawie półrocznego badania obejmującego 241 pacjentów stwierdzono:

• 38% redukcję czasu spędzanego w hipoglikemii (<70 mg/dl)

• 40% redukcję czasu spędzanego w nocnej hipoglikemii (od 23 do 6 rano)

• 50% redukcję poważnej hipoglikemii (<55 mg/dl)

• Brak wzrostu hemoglobiny glikowanej

Pacjenci w badaniu SELFY znacząco poprawili czas w zakresie docelowym o 1,2±2,5 godziny/dobę i znacząco obniżyli odsetek HbA1c. Jest to jedno z pierwszych badań wykazujących korzyści z ciągłego monitorowania glikemii w tych grupach wiekowych.

Obecnie FreeStyle Libre dostępny jest już w 42 krajach, w tym od dwóch lat również w Polsce9. W 31 krajach podlega refundacji10.

Czytaj więcej o aktualnej dostępności sensorów FreeStyle Libre

Źródła:
1. Seibold, Alexander et al. A Meta-Analysis of Real World Observational Studies on The Impact of Flash Glucose Monitoring on Glycemic Control as Measured by HbA1c. Presented at the American Diabetes Association 78th Scientific Sessions. 
2. Jangam, Sujit et al. Glucose Variability and Flash Glucose Monitoring in the Real World. Presented at the American Diabetes Association 78th Scientific Sessions. 
3. Pryor, Heather et al. Real-world Patterns of Daytime and Nocturnal Hypoglycemia during Flash Continuous Glucose Monitoring. Presented at the American Diabetes Association 78th Scientific Sessions. 
4. Hellmund, Richard. Cost Calculation and Adherence to ADA Recommendations based on a Flash Continuous Glucose Monitoring System. Presented at the American Diabetes Association 78th Scientific Sessions. 
5. Data on file. Dunn T, Xu Y, Hayter G; Evidence of a Strong Association Between Frequency of Flash Glucose Monitoring and Glucose Control Measures During Real-World Usage
6. Bolinder, Jan, et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. The Lancet 388.10057 (2016): 2254-226
7. Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc., Evaluation of the Accuracy of the Abbott Sensor Based Glucose Monitoring System-Paediatric Label Extension Study (CE) (2015)
8. Campebell, Fiona et al FreeStyle Libre Use for Self-Management of Diabetes in Teenagers and Young Adults. Presented at the American Diabetes Association 78th Scientific Sessions. 
9. Abbott's FreeStyle® Libre 14 Day Flash Glucose Monitoring System Now Approved in U.S. 
10. Kraje w których FreeStyle Libre podlega refundacji (dla wszystkich lub dla wybranych grup pacjentów na intensywnej insulinoterapii): Wielka Brytania, Irlandia Północna, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Francja, Luksemburg, Belgia, Dania, Holandia, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Czechy, Chorwacja, Izrael, Liban, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Katar, Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, RPA, USA, Kanada, Argentyna, Chile oraz Brazylia.

ADC/Newsletter/HCP/FSL/8/2018 

UDOSTĘPNIJ POPRZEZ:  
Polityka dotycząca plików cookie. Ten komunikat zobaczysz tylko raz.

Pliki cookie stosujemy, aby zapewnić jak najlepsze działanie naszego serwisu. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie. Ustawienia obsługi plików cookie możesz zmienić w dowolnym czasie. Dowiedz się więcej