Przeszkody w stosowaniu pomp insulinowych i systemów cgm – obserwacje lekarzy

Przeszkody w stosowaniu pomp insulinowych i systemów cgm – obserwacje lekarzy

Niechęć do noszenia urządzenia przy/na ciele, problem ze zrozumieniem jego funkcji, czy zbyt duża ilość alarmów, to zdaniem lekarzy główne przeszkody powstrzymujące chorych na cukrzycę przed stosowaniem pomp insulinowych czy systemów CGM – wynika z amerykańskiego badania.

Artykuł na ten temat opublikowano w internetowej wersji „Journal of Diabetes Science and Technology”. Wymienione przeszkody podawane są znacznie częściej przez specjalistów niż przez dorosłych pacjentów z cukrzycą, co pokazały wcześniejsze badania opinii samych diabetyków. 

Pompy insulinowe i systemy do ciągłego monitorowania glukozy zyskują coraz większe znaczenie w terapii pacjentów z cukrzycą typu 1. Liczne badanie potwierdziły, że dzięki nim poprawia się kontrola glikemii, jakość życia pacjentów oraz ich zadowolenie z leczenia. Użytkownicy urządzeń oceniają, że przynoszą im one wiele korzyści, w tym m.in. większą elastyczność i swobodę działania oraz mniejszy stres związany z wahaniami glikemii. 

Waga nawyków

Regularne korzystanie z nowoczesnych technologii dedykowanych diabetykom sprzyja optymalnej kontroli glikemii, ale wymaga od nich wykształcenia pewnych nawyków. Pacjenci muszą często zmieniać miejsca wkłucia (by uniknąć zrostów), kalibrować system CGM poprzez regularne kontrole poziomu glukozy z krwi włośniczkowej, szacować posiłki pod kątem zawartości węglowodanów, białka i tłuszczów oraz podawać na nie odpowiednie dawki insuliny w bolusach prostych i przedłużonych. 

Zdaniem lekarzy

Ogromną rolę w zachęcaniu pacjentów z cukrzycą do korzystania z nowych technologii odgrywają pracownicy służby zdrowia. Dlatego naukowcy kierowani przez dr Molly L. Tanenbaum ze Stanford University School of Medicine (Kalifornia, USA) sprawdzali, jakie zdanie mają lekarze zajmujący się chorymi na cukrzycę typu 1, na temat czynników, które mogą powstrzymywać ich pacjentów przed decyzją o korzystaniu z pomp insulinowych i CGM bądź przed regularnym ich używaniem. 

W tym celu w pierwszej połowie 2016 r. badacze zebrali przez internet opinie wśród 209 specjalistów. Połowa ich pacjentów stosowała pompy insulinowe, a jedna czwarta CGM. Starsi lekarze mieli mniej podopiecznych korzystających z tych urządzeń, a ich nastawienie do nowych technologii w terapii cukrzycy było mniej pozytywne. 

Lista przeszkód

Okazało się, że lekarze wskazywali średnio na ok. 7 przeszkód, które mogą utrudniać pacjentom podjęcie decyzji o korzystaniu z pompy czy CGM. Wśród barier niemożliwych do modyfikacji przez pacjentów najczęściej wskazywano na zbyt wysoki koszt i brak finansowania tych technologii przez ubezpieczyciela. Wśród przeszkód możliwych do modyfikacji specjaliści wymieniali najczęściej: niechęć do noszenia urządzenia na/przy ciele (73 proc. odpowiedzi w przypadku pomp i 63 proc. w przypadku CGM), zbyt częste alarmy (blisko 41 proc. w przypadku pomp i 61 proc. w przypadku CGM), brak wiedzy jak korzystać z różnych funkcji urządzenia oraz jak interpretować informacje zwrotne, które dzięki nim uzyskujemy (ok. 40 proc. w przypadku pomp i 46 proc. w przypadku CGM). 

W opinii pacjenta

Porównanie tych odpowiedzi z wcześniejszymi wynikami badania prowadzonego wśród dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1 wykazało duże rozbieżności. Największa różnica wśród wymienianych przyczyn dotyczyła braku zrozumienia funkcji urządzenia lub informacji, które są na nim podawane. Tylko 4,5 proc. dorosłych pacjentów podało taką przeszkodę. W przypadku niechęci do noszenia urządzenia przy/na ciele odsetek wskazań przez osoby chore wyniósł 35 proc. Lekarze znacznie częściej oceniali też, że przyczyną może być stres związany z brakiem zaufania do technologii (32–37 proc.), a wśród chorych odsetek ten wyniósł 17 proc. 

Wyniki badań

Zdaniem autorów pracy z badań tych wynika, że lekarze dostrzegają więcej barier utrudniających chorym na cukrzycę typu 1 korzystanie z pomp insulinowych lub CGM niż sami pacjenci. Może to przyczyniać się do mniejszego zainteresowania pacjentów tymi urządzeniami, oceniają naukowcy. „Jeżeli lekarze przewidują istnienie większych przeszkód w korzystaniu z tych urządzeń niż ich pacjenci to mogą niechętnie polecać je chorym” – napisali w komentarzu do swoich wyników. 

Źródło: 
Optimal Use of Diabetes Devices: Clinician Perspectives on Barriers and Adherence to Device Use

ADC/MJ/HCP/NL1/2017

UDOSTĘPNIJ POPRZEZ:  
Polityka dotycząca plików cookie. Ten komunikat zobaczysz tylko raz.

Pliki cookie stosujemy, aby zapewnić jak najlepsze działanie naszego serwisu. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie. Ustawienia obsługi plików cookie możesz zmienić w dowolnym czasie. Dowiedz się więcej