Rola FreeStyle Libre w samokontroli cukrzycy wg zaleceń PTD

Rola FreeStyle Libre w samokontroli cukrzycy wg zaleceń PTD

Analiza Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2018 pozwala stwierdzić, że następuje stopniowe zrównywanie systemów CGM i FGM w kontekście oceny ich znaczenia dla samokontroli pacjentów z cukrzycą.

W najnowszych Zaleceniach PTD systemy skanujące (FGM, flash glucose monitoring) są rekomendowane jako te, które poprawiają bezpieczeństwo i komfort życia diabetyków . Aktualnie w Polsce, jedynym dostępnym systemem skanującym jest FreeStyle Libre firmy Abbott.

Po blisko  dwóch latach obecności systemu FreeStyle Libre na polskim rynku cieszy się on uznaniem zarówno pacjentów z cukrzycą, jak i lekarzy diabetologów. Monitorowanie glikemii poprzez jej skanowanie pozwala na lepsze wyrównanie metaboliczne, minimalizację ryzyka hipoglikemii szczególnie ciężkich oraz skrócenie czasuprzebywania w hipo- i hiperglikemii. Skuteczność FGM w samokontroli pacjentów z cukrzycą potwierdzają badania kliniczne i obserwacyjne, dzięki czemu system ten został uwzględniony także w najnowszych rekomendacjach PTD. W tegorocznych Zaleceniach po raz pierwszy wskazano, iż redukcję ryzyka hipoglikemii oraz poprawę komfortu życia pacjenta można osiągnąć nie tylko poprzez stosowanie ciągłego monitorowania glikemii, ale także poprzez korzystanie z systemów skanujących FGM. 

W rozdziale poświęconym kwestiom monitorowania glikemii, metoda skanowania została wymieniona obok metody CGM (continous glucose monitoring), jako szczególnie wskazana u chorych na cukrzycę typu 1 o chwiejnym przebiegu ze współist-niejącymi częstymi epizodami hipoglikemii i brakiem jej świadomości, ponieważ poprawia bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. PTD rekomenduje FGM także sportowcom z cukrzycą, jako system, który wspiera leczenie i zwiększa ich bezpieczeństwo. 

Co nowego w Zaleceniach PTD na 2018 rok?

Corocznie aktualizowane Zalecenia PTD stanowią punkt odniesienia dla leczenia osób chorujących na cukrzycę w Polsce. Łączą wiedzę płynącą ze światowych badań z polskimi realiami, gdzie znacznym ograniczeniem pozostaje chociażby brak refundacji dla nowoczesnych terapii cukrzycy typu 2.

Na co warto zwrócić uwagę przy okazji tegorocznej aktualizacji? 

• Po raz pierwszy PTD daje pacjentom zielone światło na zastosowanie diety o zmniejszonej wartości kalorycznej i różnych proporcjach makroskładników białka, tłuszczów i węglowodanów w celu redukcji masy ciała. Nadal nie zaleca się przewlekłego stosowania diet o znacznie obniżonej podaży kalorii węglowodanowych oraz głodówek. 

• To, że diabetycy nie powinni spożywać cukrów prostych nie jest żadną nowością, niemniej w Zaleceniach podkreśla się konieczność wyeliminowania z diety pacjentów miodu oraz soków i napojów owocowych, które przez chorych nadal bywają postrzegane jako zdrowe i bezpieczne.

• Należy zwracać uwagę pacjentów na ilości spożywanego błonnika pokarmowego. Zgodnie z obecnymi rekomendacjami jego podaż powinna wynosić 25 lub 15 g/1000 kcal diety. Aby sprostać tym zaleceniom pacjenci powinni spożywać codziennie co najmniej 2 porcje pełnoziarnistych produktów zbożowych oraz 3 porcje warzyw bogatych w błonnik. Jeśli nie jest to możliwe zaleca się suplementację błonnika rozpuszczalnego w wodzie. 

• Odchodzi się od diety ograniczającej tłuszcze, tegoroczne zalecenia mówią wprost, że udział tłuszczu w diecie powinien być, taki jak w diecie osób zdrowych i może wahać się od 25% do 40% wartości energetycznej diety. Należy przy tym zwracać uwagę na proporcje poszczególnych kwasów tłuszczowych, tłuszcze jednonienasycone powinny stanowić do 20% wartości energetycznej diety. 

• Pacjenci z hipercholesterolemią powinni rozważyć wprowadzenie do jadłospisu żywność zawierającą sterole/stanole roślinne w ilości 2–3 g/dobę. 

• Ponieważ brak jest dowodów na niekorzystne efekty stosowania diet bogatobiałkowych w leczeniu dietetycznym chorych na cukrzycę, ilość białka w diecie powinna być ustalona indywidualnie. 

• Wprowadzono nową klasyfikację hipoglikemii. Wartości glikemii poniżej 70 mg/dl określone są jako alertowe stężenie glukozy we krwi, o klinicznie istotnej hipoglikemii można mówić dopiero przy wartości <54 mg/dl. Ciężką hipoglikemią należy rozpoznawać jedynie po ciężkim upośledzeniu zdolności poznawczych oraz konieczności pomocy osób trzecich do przerwania epizodu hipoglikemii. 

• Wprowadzono istotne zmiany w Zaleceniach dotyczących badań przesiewowych w kierunku retinopatii cukrzycowej. Alternatywą dla badania dna oka po rozszerzeniu źrenicy jest ocena wykonanej funduskamerą fotografii dna oka. Zmniejszono zalecaną częstotliwość kontroli okulistycznych u pacjentów bez cech retinopatii – u chorych na cukrzycę typu 1, jeżeli po 5 latach w dwóch kolejnych badaniach w rocznych interwałach nie stwierdza się zmian w siatkówce oka, ocena dna oczu może być przepro¬wadzana co 2 lata. U chorych na cukrzycę typu 2 bez zmian na dnie oka, z dobrym wyrównaniem metabolicznym ocena dna oka może być przeprowadzana co 3 lata.

Zalecenia PTD na rok 2018 nie przynoszą „rewolucji” w temacie leczenia cukrzycy, niemniej wprowadzają kilka istotnych uaktualnień w odniesieniu do diety stosowanej przy cukrzycy, nowej klasyfikacji hipoglikemii czy najnowszych rozwiązań technologicznych w samokontroli. 

Źródło: 
Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018

ADC/Newsletter/HCP/FSL/6/18

UDOSTĘPNIJ POPRZEZ:  
Polityka dotycząca plików cookie. Ten komunikat zobaczysz tylko raz.

Pliki cookie stosujemy, aby zapewnić jak najlepsze działanie naszego serwisu. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie. Ustawienia obsługi plików cookie możesz zmienić w dowolnym czasie. Dowiedz się więcej