Szybka poprawa kontroli glikemii już w pierwszych dniach stosowania FreeStyle Libre

Szybka poprawa kontroli glikemii już w pierwszych dniach stosowania FreeStyle Libre

Wyniki analizy, dotyczącej efektów stosowania FreeStyle Libre w codziennym życiu przez ogromną grupę ponad 50 tys. chorych na cukrzycę, opublikowało „Diabetes Research and Clinical Practice”1.

Analiza wykonana pod kierunkiem Timothy C. Dunna z Abbott Diabetes Care (Alameda, Kalifornia, USA) wykazało, że czas występowania hipoglikemii skrócił się u pacjentów z cukrzycą już w pierwszych dniach stosowania przez nich FreeStyle Libre w codziennym życiu. Najbardziej wyraźna zmiana następowała między pierwszym a drugim dniem stosowania systemu. Ogólnie, w ciągu pierwszych 14 dni czas występowania hipoglikemii (poniżej 3,9 mmol/l) skrócił się z 94–95 minut do 82 minut, czyli o 13 proc. W jeszcze większym stopniu – o 23 proc. – skrócił się czas występowania cięższej postaci hipoglikemii (poniżej 3,1 mmol/l) oraz czas występowania najcięższej hipoglikemii (poniżej 2,5 mmol/l) – o 32 proc., przy czym w tym wypadku największa poprawa nastąpiła w ciągu pierwszych dwóch dni stosowania FreeStyle Libre. 

Do swojej analizy Dunn i jego zespół wykorzystali dane pochodzące aż z 55,343 czytników (co odpowiada liczbie używających ich pacjentów z krajów, w których system jest dostępny). W okresie od sierpnia 2014 r. do maja 2016 r. czytniki systemu FreeStyle Libre były połączone z odpowiednim oprogramowaniem przez łącze internetowe. Analizowani pacjenci wykonali w tym czasie blisko 64,3 mln skanów, co przekłada się na blisko 392,2 mln automatycznie zapisanych pomiarów glikemii. 

Obecnie trwa analiza jeszcze większej liczby danych dotyczących efektów stosowania FreeStyle Libre w codziennym życiu. Podczas konferencji Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2018), która w dniach 14–17 lutego odbywała się w Wiedniu, dr Ramzi Ajjan z University of Leeds (Wielka Brytania), poinformował, że aktualnie analizowane są dane, zebrane w okresie od września 2014 r. do września 2017 r. i pochodzą z 251,875 czytników (czyli niemal od pięć razy wyższej liczby pacjentów niż w badaniu Dunna). Użytkownicy systemu skorzystali w tym czasie z ponad 2,1 mln sensorów, które zeskanowali łącznie blisko 300 mln razy, co przekłada się na ok. 2,3 mld automatycznie zapisanych pomiarów glikemii2

Im częściej, tym lepiej

Utrzymywanie dobrej kontroli glikemii jest warunkiem skutecznego zapobiegania makronaczyniowym i mikronaczyniowym powikłaniom cukrzycy. Do tych pierwszych zalicza się przede wszystkim choroby sercowo-naczyniowe, w tym zawał serca i udar mózgu, do drugich m.in. retinopatię cukrzycową. 

Badania wskazują, że samokontrola poziomu glukozy przez pacjentów jest kluczem do utrzymywania glikemii w granicach normy i unikania hiper- oraz hipoglikemii. Jest to szczególnie istotne u chorych leczonych insuliną. Z analiz wynika, że dobre efekty uzyskują chorzy z cukrzycą sprawdzający poziom glukozy częściej niż osiem razy na dobę. Jednak stosowanie tradycyjnych glukometrów, wymagające nakłuwania palców, jest metodą mało akceptowaną przez pacjentów. Dlatego w praktyce, częstość wykonywany przez nich w ten sposób testów kontrolnych jest znacznie niższa. Na przykład z badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, które ukazało się na łamach pisma „Journal of Medical Economics” w 2014 r., wynika, że chorzy robią to średnio dwa razy na dobę3

System FreeStyle Libre, który jako pierwszy wykorzystuje metodę skanowania poziomu glukozy (Flash Glucose Monitoring) w organizmie, jest znacznie wygodniejszy w użyciu niż tradycyjne glukometry. Przede wszystkim eliminuje potrzebę nakłuwania palców w celu pobrania krwi włośniczkowej i pozwala sprawdzać poziom glukozy w szybki i dyskretny sposób (nawet przez ubranie). Jego zaletą jest również to, że nie wymaga kalibracji. 

Dotychczasowe badania kliniczne, jak i analizy dotyczące pacjentów stosujących FreeStyle Libre w codziennej praktyce, wykazały, że dzięki stosowaniu systemu liczba pomiarów poziomu glukozy wykonywanych przez pacjentów z cukrzycą znacznie wzrasta. Towarzyszy temu poprawa kontroli glikemii: spadek poziomu HbA1c, wydłużenie czasu normoglikemii i skrócenie czasu występowania hiper- oraz hipoglikemii. 

Analiza danych zebranych przez zespół Dunna wykazała, że:

1. Użytkownicy systemu wykonywali średnio 16,3 skanów dziennie.
2. U osób wykonujących najwięcej skanów odnotowano największą poprawę poziomu HbA1c – z 8 proc. u wykonujących skan średnio 4,4 razy dziennie do 6,7 proc. u wykonujących skany średnio 48 razy dziennie. 
3. Czas występowania hiperglikemii (powyżej 10 mmol/l) skrócił się o 44 proc. – z 10,5 godziny na dobę w grupie wykonującej najmniej skanów do 5,9 godzin na dobę w grupie, która skanowała sensor najczęściej.
4. Czas utrzymywania się normoglikemii (od 3,0 do 10,0 mmol/l) wydłużył się o 40 proc. – z 12 godzin do 16,8 godzin na dobę.
5. Czas występowania hipoglikemii (poniżej 3,9 mmol/l) skrócił się o 15 proc. – z 94,3 minut do 79,3 minut. Czas występowania cięższej hipoglikemii (poniżej 3,1 mmol/l) skrócił się o 40 proc. – z 43,4 minut do 26,2 minut na dobę. Natomiast najcięższa hipoglikemia (poniżej 2,5 mmol/l) utrzymywała się krócej o 49 proc. – spadek z 23,4 do 11,9 min na dobę. 

Pozytywny wpływ korzystania z systemu na kontrolę glikemii był widoczny już w ciągu dwóch pierwszych dni jego użytkowania.

Zdaniem autorów pracy wyniki te wskazują, że łatwość stosowania FreeStyle Libre sprzyja zwiększeniu liczby odczytów poziomu glukozy w ciągu doby. To z kolei przekłada się na poprawę kontroli glikemii w krótkim czasie. Analiza ta potwierdza również, że częste skanowanie sensora skraca czas występowania hiperglikemii, a zarazem – co jest bardzo ważne – zmniejsza liczbę epizodów hipoglikemii.

Więcej badań
Korzyści ze stosowania FreeStyle Libre do codziennej samokontroli cukrzycy przez pacjentów potwierdzają również wyniki kilku badań zaprezentowanych na międzynarodowej konferencji Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2018).

Badania szwedzkich naukowców ze szpitala akademickiego Skåne University Hospital w grupie pacjentów z cukrzycą typu 1 wykazały na przykład, że korzystny wpływ FreeStyle Libre na poziom HbA1c oraz zadowolenie z tej metody pomiaru utrzymują się u pacjentów także po dwóch latach stosowania systemu4

Źródła:
1 Timothy C. Dunn et. Al., Real-world flash glucose monitoring patterns and associations between self-monitoring frequency and glycaemic measures: A European analysis of over 60 million glucose tests, Diabetes Research and Clinical Practice 137 (2018) 37–46.

2 Dane pochodzą z prezentacji pt. Analiza w praktyce klinicznej – dane longitudinalne zebrane od użytkowników systemu FreeStyle Libre, lek. med. Ramzi Ajjan, Uniwersytet w Leeds, Leeds, Wielka Brytania, wygłoszonej na sympozjum towarzyszącemu międzynarodowej konferencji nt. zaawansowanych technologii i leczenia cukrzycy (ATTD) 14 lutego 2018 r, Austria Centre Vienna. 

3 Dr Dunne powołuje się na badanie: Lee WC, Smith E, Chubb B, Wolden ML. Frequency of blood glucose testing among insulin-treated diabetes mellitus patients in the United Kingdom. J Med Econ 2014;17 (3):167–75.

4 Abstrakt ATTD8-0258 z konferencji ATTD, M. Löndahl et. Al., Beneficial effects of flash glucose monitoring on HbA1c and treatment satisfaction persists after 2 years of usage – a real life clinical follow-up study, s. A-42.

ADC/Newsletter/HCP/FSL/5/18

UDOSTĘPNIJ POPRZEZ:  
Polityka dotycząca plików cookie. Ten komunikat zobaczysz tylko raz.

Pliki cookie stosujemy, aby zapewnić jak najlepsze działanie naszego serwisu. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie. Ustawienia obsługi plików cookie możesz zmienić w dowolnym czasie. Dowiedz się więcej