Wpływ nowej metody pomiaru glukozy na „poziom oceny stanu zdrowia”. Poznaj wnioski z najnowszych badań

Wpływ nowej metody pomiaru glukozy na „poziom oceny stanu zdrowia”. Poznaj wnioski z najnowszych badań

Nowa metoda pomiarów poziomu glukozy, oparta na skanowaniu sensora umieszczonego na ramieniu, sprzyja poprawie jakości życia pacjentów z cukrzycą, którzy stosują insulinę – wykazało badanie, które publikuje pismo Value in Health”. Wykorzystano w nim m.in. metodę oceny jakości życia znaną jako „wycena czasu” (time trade-off). Na podstawie wyników, naukowcy oceniali poziom stanu zdrowia (health state utilities).

Wcześniejsze badania kliniczne na pacjentach (m.in. badanie IMPACT, które ukazało się na łamach „Lancet” we wrześniu 2016 r.) wykazały, że nowa metoda przyczynia się do zwiększenia częstotliwości pomiarów poziomu glukozy, a przez to poprawia kontrolę choroby. Dowodzi tego m.in. obniżenie wskaźnika HbA1c oraz skrócenie czasu występowania hipoglikemii oraz hiperglikemii. 

Najnowsze analizy dowodzą, że nowa technologia poprawia też jakość życia pacjentów. Badania przeprowadzili specjaliści, którymi kierował dr Louis S. Matza z firmy Evidera (Bethesda, USA) zajmującej się m.in. analizami kosztów efektywności nowych terapii i technologii medycznych. 

Punktem wyjścia dla dociekań badaczy był fakt, że kwestia jakości życia pacjentów z chorobami przewlekłymi ma kluczowe znaczenie dla powodzenia stosowanych przez nich terapii. Dążeniu do normoglikemii towarzyszy obciążenie psychiczne w postaci dużej obawy przed hipoglikemią i hiperglikemią. U wielu pacjentów z cukrzycą obserwuje się tzw. zmęczenie terapeutyczne, polegające na braku motywacji do leczenia mimo posiadanej wiedzy i umiejętności, jak to zrobić. Stąd, rozpatrując skuteczność nowych terapii w leczeniu chorób przewlekłych, czy tak jak ma to miejsce w omawianym badaniu – nowych urządzeń do monitorowania glikemii u diabetyków, koniecznie trzeba brać pod uwagę to, jak są one postrzegane przez samych pacjentów. Skuteczność danego rozwiązania tylko wtedy przeniesie się na wynik terapii, jeśli będzie ono akceptowalne przez chorych. Jednocześnie zaznaczyć należy, że na postrzeganie takich urządzeń a w efekcie na skuteczność ich stosowania wpływ ma także wynik porównania korzyści wynikających z ich wykorzystywania w terapii a kosztów, jakie należy ponieść, by korzyści tych doświadczyć, czyli przede wszystkim zakup urządzenia i jego eksploatacja. Nawet kosztowne urządzenie, będzie dobrze postrzegane przez użytkowników, jeśli znacząco wpłynie na poprawę jakości życia, zwłaszcza w chorobie przewlekłej.

W omawianym badaniu wzięło udział 209 mieszkańców Londynu oraz Edynburga z ogólnej populacji, z czego 9 proc. miało zdiagnozowaną cukrzycę. Zaprezentowano im codzienność osób chorych na cukrzycę, którzy muszą stosować iniekcje z insuliną i trzy razy dziennie monitorować poziom glukozy we krwi. Następnie dano do wyboru dwie sytuacje, które różniły się jedynie metodą pomiaru poziomu glukozy – w jednym była to tradycyjna metoda pomiaru glikemii w krwi włośniczkowej, w drugim metoda skanowania.

Większość – tj. 89 proc. badanych preferowało metodę bezdotykowego skanowania glukozy nad tradycyjną metodę nakłuwania palców. 

Wycena czasu (time trade-off)

W dalszej kolejności zastosowano metodę służącą do oceny jakości życia pacjentów, którą określa się jako wycena czasu (time trade-off). Badani musieli wybrać, czy wolą żyć określoną liczbę lat (w badaniu był to okres 10 lat) w aktualnym stanie zdrowia i stosując daną metodę pomiaru poziomu glukozy, czy w pełnym zdrowiu ale odpowiednio krócej. W tej metodzie liczbę lat życia w pełnym zdrowiu zmniejsza się systematycznie aż do momentu, w którym pacjentowi jest obojętne, czy żyje krócej w pełnym zdrowiu czy dłużej w aktualnym stanie zdrowia i stosując daną metodę pomiaru. Na podstawie wyników, naukowcy ocenili tzw. jakość stanu zdrowia (health state utilities), wskaźnik wykorzystywany w analizach ekonomicznych do oceny jakości życia pacjenta.

Okazało się, że nowa technologia może mieć korzystny wpływ na jakość życia pacjentów. Wskaźnik jakości stanu zdrowia był u ponad 37 proc. pacjentów wyższy w przypadku nowej metody pomiaru poziomu glukozy, u blisko 62 proc. był podobny dla obu metod, a tylko u 1 proc. był wyższy dla standardowych pomiarów glikemii.

Zdaniem autorów pracy wyniki te dowodzą, że wskaźnik świadczący o lepszej jakości życia chorych był istotnie wyższy dla metody bezdotykowego skanowania glukozy – FreeStyle Libre. Co więcej, konkluzje mogą mieć także duże znaczenie przy ocenie ekonomicznych motywów wyboru danego urządzenia do pomiaru glikemii, wskazując, że wartość wymiernej poprawy komfortu życia osób z cukrzycą równoważy koszt jego osiągnięcia, w tym stosunkowo wysoką cenę ułatwiającego samokontrolę, systemu monitorowania poziomu cukru. 

Źródło: 
artykuł Health State Utilities Associated with Glucose Monitoring Devices; Louis S. Matza et al; Value in Health 2016

ADC/MJ/FSLJZ/04/2017 

UDOSTĘPNIJ POPRZEZ:  
Polityka dotycząca plików cookie. Ten komunikat zobaczysz tylko raz.

Pliki cookie stosujemy, aby zapewnić jak najlepsze działanie naszego serwisu. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookie. Ustawienia obsługi plików cookie możesz zmienić w dowolnym czasie. Dowiedz się więcej