Naszym celem jako lidera w dziedzinie badań diagnostycznych są działania wnoszące wkład w walkę z pandemią koronawirusa (COVID-19).

Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration) w Stanach Zjednoczonych wydała pozwolenie na wprowadzenie do obrotu z przeznaczeniem do stosowania w wyjątkowych okolicznościach (Emergency Use Authorization, EUA) testu molekularnego opracowanego przez naszą firmę pod kątem diagnostyki COVID-19.

Niezwłocznie wysyłamy 150 000 testów Abbott RealTime SARS-CoV-2 EUA do obecnych klientów w Stanach Zjednoczonych. Testy będą stosowane w systemie m2000 RealTime produkowanym przez naszą firmę, który jest aktualnie dostępny w szpitalach i laboratoriach referencyjnych. Będziemy współpracować z amerykańskimi organami ds. opieki zdrowotnej oraz urzędami państwowymi w celu zapewnienia dodatkowych systemów placówkom, które ich potrzebują.

„Globalne wyzwanie w rodzaju koronawirusa wymaga zaangażowania i współpracy tych wszystkich, którzy mogą je podjąć” — powiedział Miles White, prezes i dyrektor generalny firmy. „Jestem dumny z zespołu firmy Abbott i jego osiągnięć uzyskanych w tak krótkim czasie”.

Przyspieszenie badań w celu opanowania pandemii

W szpitalach i laboratoriach referencyjnych na terenie Stanów Zjednoczonych stosowanych jest ponad 175 systemów m2000 naszej firmy z możliwością wykonywania dużej liczby badań (do 470 testów na dobę), aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu diagnostycznemu. Wiele z tych urządzeń stosuje się w szpitalach uniwersyteckich zapewniających opiekę medyczną pacjentom, dzięki czemu testy wykonywane są w miejscu „bliższym” pacjentowi niż laboratorium zewnętrzne. Będziemy nadal zwiększać tempo produkcji do możliwie najwyższego poziomu, a do końca miesiąca planujemy osiągnąć wydajność rzędu miliona testów na tydzień.

Gratulacje i podziękowania dla naszych znakomitych zespołów z Działu Diagnostyki Molekularnej i Podstawowej, które w ostatnich tygodniach pracowały przez 24 godziny na dobę w celu opracowania testu w tak napiętym terminie – jest to wyjątkowo niezwykłe osiągnięcie!

Informację na temat działania testu molekularnego przedstawiono w formie graficznej:

ADC-20545