Mierzenie poziomu glukozy bez nakłuwania palców, przy pomocy systemu FreeStyle Libre daje równie dokładne wyniki u ciężarnych z cukrzycą, jak tradycyjny glukometr – potwierdza badanie naukowców z Wielkiej Brytanii i Austrii. 

Eleanor Scott z St James’s University Hospital w Leeds (Wielka Brytania) oraz Alexandra Kautzky-Willer z Medizinische Universitaet Wien (Austria) po raz pierwszy sprawdzały dokładność i bezpieczeństwo stosowania systemu skanowania poziomu glukozy – FreeStyle Libre w populacji ciężarnych kobiet z cukrzycą. Metoda ta jest testowana w bardzo różnych grupach pacjentów chorych na cukrzycę, a dotychczasowe badania potwierdzają: jej dokładność, bezpieczeństwo, związek ze wzrostem częstości wykonywanych pomiarów, skuteczność w ograniczaniu hipoglikemii, a także poprawę komfortu życia chorych. Ciężarne z cukrzycą są grupą, która wymaga regularnych i dokładnych pomiarów glikemii, dlatego w ich przypadku potwierdzone parametry mają szczególne istotne znaczenie.

W badaniu udział wzięły 74 ciężarne kobiety z Wielkiej Brytanii i Austrii – 24 z nich miały cukrzycę typu 1., 11 – cukrzycę typu 2., a 39 – cukrzycę ciążową. Średnia wieku badanych wynosiła 30,5 lat, a średni czas trwania ciąży (wiek ciąży) wyliczono na 26,6 tygodnia. W badanej grupie 66,2 proc. pacjentek stosowało insulinę.  

W trakcie badania dokonywano pomiarów poziomu glukozy systemem FreeStyle Libre i porównywano je z wynikami uzyskiwanymi przy pomocy tradycyjnego glukometru, wymagającego nakłuwania palca.

FreeStyle Libre kontra glukometr

Okazało się, że 88 proc. wyników uzyskanych z użyciem systemu skanowania poziomu glukozy oraz z użyciem glukometru mieściło się w strefie A siatki błędów. Były to zatem wyniki dokładne z klinicznego punktu widzenia. Niemal 100 proc. pomiarów (99,8 proc.) mieściło się w strefie A i B siatki błędów, co oznacza, że były akceptowalne klinicznie. 

Analiza wykazała wysoką zgodność wyników uzyskanych przy pomocy FreeStyle Libre z wynikami z użyciem standardowego glukometru. Dokładność potwierdzono dla pacjentek z każdym z trzech typów cukrzycy.  

Na podstawie ankiet sprawdzających zadowolenie ciężarnych badaczki oceniły, że system FreeStyle Libre był bardzo dobrze akceptowany. Nie odnotowano żadnych nieznanych wcześniej działań niepożądanych związanych z korzystaniem z systemu, takich jak np. reakcje miejscowe w miejscu wkłucia czujnika. 

Na podstawie: Abstrakt nr 205 z ATTD w Paryżu 2017, s. A-84

ADC-22616