Zobacz nagranie z Sesji Abbott
podczas XXI naukowego zjazdu
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Podczas sesji omówiono m.in:

  • Jakie parametry są obecnie złotym standardem kontroli glikemii?
  • Czym jest wskaźnik – Czas w zakresie docelowym (Time in Range) oraz jakie są najnowsze wytyczne dotyczące wyrównania cukrzycy.
  • Jakie korzyści dla codziennej praktyki daje zastosowanie systemów ciągłego monitorowania glikemii?
  • Jak skutecznie wykorzystywać zdalne rozwiązania cyfrowe w diabetologii?

PRZEWODNICZĄCY SESJI:
Prof. dr hab. med. Tomasz Klupa
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

WYKŁADOWCY:
Prof. dr hab. med. Agnieszka Szadkowska
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Bogumił Wolnik
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdański Uniwersytet Medyczny

GOŚĆ SPECJALNY:
Prof. Dr Tadej Battelino
Klinika Endokrynologii Dzieci I Młodzieży Ljubljana University Medical Center Slovenia

„Ocena kontroli cukrzycy przez samą hemoglobinę glikowaną ma pewne ograniczenia. Podstawowym ograniczeniem jest brak możliwości oceny zmienności glikemii, nie pokazuje ostrych odchyleń glikemii w kierunku hipoglikemii i hiperglikemii. Parametr ten nie pozwala także zidentyfikować skali i częstości występowania wahań glikemii w danym dniu i pomiędzy dniami”

„Jest to narzędzie, które możemy porównać do zapisu badania EKG. Jednostronicowy, bardzo prosty w interpretacji, pokazuje wiele ważnych informacji, na podstawie których możemy oceniać zmienność i profile glikemii. Najważniejszym z punktu widzenia klinicznego parametrem, raportowanym przez AGP, jest czas w zakresie docelowym (Time in Range, TIR). Pozwala on określić odsetek czasu, przez jaki stężenie glukozy we krwi u danej osoby znajduje się w zakresie docelowym”.

„Ciągłe monitorowanie glikemii metodą skanowania znacząco poprawia wyniki hemoglobiny glikowanej, a co ważniejsze, także czasu w zakresie docelowym oraz wartości czasu poniżej i powyżej zakresu docelowego, jak również zmienność glikemii. Wydaje się to znaczące dla zapobiegania przewlekłym powikłaniom cukrzycy”.

„Ważnym aspektem jest dostęp do danych pacjenta oraz ich upowszechnienie. FreeStyle Libre daje lekarzom możliwość zdalnego monitorowania glikemii z wykorzystaniem systemu opartego na chmurze. Jest to tym bardziej ważne w czasach pandemii”.

„Jeśli chcemy w sposób obiektywny oceniać stopień wyrównania metabolicznego, szczególnie w cukrzycy typu 1, powinniśmy kierować się wskazaniami z systemów ciągłego monitorowania glikemii i odsetkiem czasu w glikemii docelowej. TIR to zdecydowanie lepszy parametr oceniający stopień wyrównania metabolicznego niż hemoglobina glikowana”.

System FreeStyle Libre jest dedykowany dla osób dorosłych i dzieci z cukrzycą typu 1 od 4 roku życia, osób z cukrzycą typu 2 i pacjentek z cukrzycą w ciąży.

ADC-28686 v1.0