Kontroluj cukrzycę telefonem

Dzięki aplikacji FreeStyle LibreLink otrzymasz wiarygodne odczyty pozwalające podejmować jeszcze lepsze decyzje w leczeniu cukrzycy.

Co nowego?

Firma Abbott po raz kolejny udoskonaliła system monitorowania glikemii FreeStyle Libre. Nowa, ulepszona technologia umożliwia osiąganie największej jak dotąd dokładności odczytów glikemii dokonywanych za pośrednictwem sensorów FreeStyle Libre.

Co zyskuje pacjent?

  • Jeszcze większą dokładność od pierwszego dnia – odczyty sensora są jeszcze bardziej zbliżone do stężenia glukozy we krwi (1)
  • Jeszcze większą dokładność w całym okresie noszenia (2)

Oznacza to, że pacjent otrzymuje jeszcze dokładniejsze odczyty sensora pozwalające podejmować lepsze decyzje terapeutyczne.

Jeszcze większa dokładność pomiarów z aplikacją FreeStyle LibreLink

Co należy zrobić?

Wystarczy pobrać darmową aplikację FreeStyle LibreLink na swój telefon lub zaktualizować ją do najnowszej wersji w wybranym sklepie mobilnym Google Play lub AppStore:

Pobierz z AppStore

 

 

O tym, jak mieć dokładniejsze wyniki z FreeStyle Libre mówi na kanale Nie słodzę Maciej Łysiak:

 

 

Informacje o aplikacji FreeStyle LibreLink i jeszcze większej dokładności pomiarów można znaleźć na stronie producenta: www.freestylelibre.com/app

FreeStyle Libre to numer 1 wśród systemów monitorowania glikemii na świecie (1,*):

  • 14-dniowy, łatwy do założenia sensor mierzy stężenie glukozy przez całą dobę (1)
  • nie wymaga kalibracji przez nakłucie opuszki palca
  • bezpiecznie i skutecznie zastępuje glukometr (3.4)

1. Dane źródłowe, Abbott Diabetes Care, Inc. 2. Karta danych dotyczących wydajności systemu FreeStyle Libre. 3. Bolinder J i wsp. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet. 2016;388(10057):2254-2263. 4. Haak T., Hanaire H., Aijan R. I wsp. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes. Diabetes Ther. 2016. DOI 10.1007/s13300-016-0223-6. *Dane na podstawie liczby użytkowników systemu FreeStyle Libre na całym świecie w porównaniu z liczbą użytkowników innych najważniejszych systemów monitorowania glikemii wykorzystujących sensory. FreeStyle Libre i powiązane nazwy handlowe są znakami towarowymi firmy Abbott Diabetes Care, Inc. w różnych krajach.

ADC-15554