Ambulatoryjny profil glikemii (AGP)

Przełom w monitorowaniu cukrzycy

Strona główna
AGP w praktyce
Więcej niż HbA1c
Perspektywa kliniczna
Źródła

Analiza zmienności
stężenia glukozy

Chłopak, chorujący na cukrzycę - konsultacja z lekarzem - diabetologiem
AGP - wykres
Wykres - monitorowanie glikemii, ambulatoryjny profil glikemii (AGP)

Ambulatoryjny Profil Glikemii (AGP) to nowy standard w monitorowaniu wyrównania cukrzycy. AGP umożliwia śledzenie zmienności glikemii, analizowanie trendów oraz wykrywanie wzorców hipo i hiperglikemii. AGP pokazuje wzorce oraz tendencje takie jak np. nawracające hipoglikemie o określonej porze dnia, wskazując na potrzebę zmiany leczenia lub stylu życia pacjenta.

Analiza zmienności stężenia glukozy w połączeniu z badaniem HbA1c to bardziej wiarygodny sposób kontroli glikemii oraz ryzyka powikłań długoterminowych niż ocena jedynie parametru hemoglobiny glikowanej.