Ambulatoryjny profil glikemii (AGP)

Przełom w monitorowaniu cukrzycy

Strona główna
AGP w praktyce
Więcej niż HbA1c
Perspektywa kliniczna
Źródła

Analiza zmienności
stężenia glukozy

Chłopak, chorujący na cukrzycę - konsultacja z lekarzem - diabetologiem
AGP - wykres
Wykres - monitorowanie glikemii, ambulatoryjny profil glikemii (AGP)

Nowe podejście do wizualizacji danych

Ambulatoryjny Profil Glikemii (AGP), podobnie do koncepcji elektrokardiogramu (EKG) stosowanego w kardiologii, oferuje standardową  wizualizację danych glukozy, która cechuje się wiarygodnością, przewidywalnością i łatwością przełożenia na określone działania1. Dane zebrane w wyniku ciągłego monitoringu glukozy (CGM) w okresie kilku dni lub tygodnie są zagregowane w jeden 24-godzinnym okresie, tworząc widok dnia modalnego.

Taki sposób prezentacji danych pokazuje wzorce glikemiczne w większym stopniu niż samo HbA1c 1,2

Podczas interpretacji AGP należy zwrócić uwagę na 4 kluczowe kwestie: ocenę, czy odczyty mieszczą się w zakresie docelowym, wzorce hipoglikemii, kształt krzywej mediany oraz szerokość przedziału międzykwartylowego (IQR).

Wykres AGP - 14 dni i 30 dni

Wraz z HbA1c, AGP umożliwia pracownikom ochrony zdrowia wizualizację i bardziej efektywnie wykorzystanie danych odczytu glukozy w leczeniu cukrzycy.

Zobacz krzywe na wykresie AGP:

Referencje: 1. Bergenstal RM, Ahmann AJ, Bailey T, et al. Recommendations for standardizing glucose reporting and analysis to optimize clinical decision making in diabetes: the ambulatory glucose profile. J Diabetes Sci Technol. 2013;7:562-578. 2. Kohnert KD, Vogt L, Salzsieder E. Advances in understanding glucose variability and the role of continuous glucose monitoring. Eur Endocrinol. 2010;6:53-56. 3. Aujoulat I, Jacquemin P, Rietzschel E, et al. Factors associated with clinical inertia: an integrative review. Adv Med Educ Pract. 2014;5:141-147.