Klub FreeStyle Libre Premium

Użytkowników Systemu Monitorowania Glikemii Flash FreeStyle Libre zapraszamy do Klubu FreeStyle Libre Premium!

Należąc do Klubu będziesz regularnie otrzymywać najnowsze informacji na temat cukrzycy oraz porady, jak sobie z nią radzić w codziennym życiu. Zapewniamy także serwis gwarancyjny czytników.

Pana/Pani dane osobowe jako administrator danych przetwarza Abbott Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21B („Abbott").

Dane będą przetwarzane w celu rejestracji w Klubie FreeStyle Libre Premium (podstawa prawna: umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną) oraz wysyłki Newslettera (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną a ich niepodanie uniemożliwi osiągnięcie celów przetwarzania. Dane będą przechowywane do momentu rezygnacji z uczestnictwa albo utracenia statusu uczestnika Klubu. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Abbott może być zmuszona do przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), do krajów trzecich, które nie oferują tego samego poziomu ochrony, który jest wymagany w UE. Aby chronić Pani/Pana dane osobowe, Abbott będzie przekazywać dane wyłącznie (i) na podstawie zezwalającej na to decyzji Komisji Europejskiej j z dnia 12 lipca 2016, lub (ii) z zastrzeżeniem zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych. Prosimy pamiętać, że Abbott, na podstawie standardowych klauzul umownych UE, zawarła umowy o przekazywaniu danych osobowych z terytorium EOG do krajów trzecich, w tym do USA. Aby uzyskać dostęp do standardowych klauzul umownych UE (lub papierowy egzemplarz), z których Abbott korzysta przy przesyłaniu Pani/Pana danych osobowych z terytorium EOG, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego pod adresem: https://www.abbott.com/eudpoform.html *