Cukrzyca jest chorobą, która może powodować uszkodzenia wielu narządów. Większość osób chorych na cukrzycę dotyka problem powikłań cukrzycowych, określanych mianem późnych, które mogą jednak wystąpić już w początkowym okresie choroby.

W chwili rozpoznania cukrzycy typu 2. u połowy osób rozpoznaje się przewlekle powikłania, które w przyszłości stają się przyczyną zagrożenia życia lub ciężkiego inwalidztwa osób chorych na cukrzycę. Zdarza się również, że to obecność powikłań skłania chorego do wizyty u lekarza. Powikłania dotyczą zarówno małych, jak i dużych naczyń krwionośnych oraz nerwów. Powikłania małych naczyń krwionośnych (mikroangiopatie) powstają w wyniku zmian w obrębie naczyń włosowatych oraz najdrobniejszych tętnic i żył i występują tylko w cukrzycy. Zmiany cukrzycowe oczu są najczęstszym powikłaniem cukrzycy i mogą dotyczyć każdej struktury narządu wzroku, są najczęstszą przyczyną zaburzeń widzenia lub całkowitej utraty wzroku.

Najczęstszymi objawami zmian cukrzycowych w oku jest nawracające pogorszenie widzenia, zaburzenia adaptacji źrenicy, podwójne widzenie, zaburzenie widzenia barwnego, zaburzenia poczucia kontrastu, mroczki przed oczami, ponadto trudność w określeniu szczegółów obrazu przestrzennego oraz ból oka. Pogorszenie widzenia w przebiegu retinopatii cukrzycowej w znaczący sposób wpływa na obniżenie jakości życia osoby chorej.

Głównymi czynnikami rozwoju retinopatii cukrzycowej są:

  • wysoki poziom glikemii (hiperglikemia),
  • nadciśnienie tętnicze,
  • czas trwania choroby,
  • zaburzenia lipidowe,
  • obecność innych powikłań cukrzycy,
  • predyspozycje genetyczne,
  • palenie tytoniu,
  • wiek chorego na cukrzycę

U okulisty

Rozpoznanie zmian cukrzycowych struktury oka oraz monitorowanie osób z tym powikłaniem przeprowadza okulista poprzez badanie okulistyczne. Okulistę należy poinformować o tym, iż chorujemy na cukrzycę, aby wykonał badanie pod kątem zmian cukrzycowych. Bardzo istotnym elementem diagnostyki w kierunku retinopatii jest badanie dna oka. Badanie to wymaga poszerzenia źrenic, co uzyskuje się przez zakropienie oczu specjalnymi kroplami. Po takim poszerzeniu źrenic na kilka godzin pogarsza się ostrość widzenia. Nie można kierować samochodem, zaleca się też, by osoby starsze przyszły na badanie z opiekunem.

Ponieważ wczesne zmiany cukrzycowe w oku nie dają wyraźnych objawów, należy przeprowadzać systematyczne badania okulistyczne, aby je wykryć odpowiednio wcześnie. Każdy chory na cukrzycę musi być pod stałą opieką okulistyczną, w zależności od rodzaju i zaawansowania zmian w strukturze oka.

Badanie okulistyczne u chorych na cukrzycę typu 1. powinno nastąpić w ciągu pierwszych 5 lat od rozpoznania cukrzycy; u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1., będących w okresie pokwitania, należy je wykonać jak najszybciej. U chorych na cukrzycę typu 2. badanie wykonuje się zaraz po rozpoznaniu cukrzycy.

Jak uniknąć powikłań?

Przeciwdziałanie cukrzycowej chorobie oczu uwzględnia zarówno rozwój nowych zmian, jak i już istniejących. Osoba chora na cukrzycę przede wszystkim musi unikać czynników ryzyka: utrzymywać prawidłowe wartości glukozy we krwi i ciśnienia tętniczego, kontrolować wydolność nerek i poziom cholesterolu. Trzeba dbać o zdrową dietę, prawidłową masę ciała, a także regularną aktywność fizyczną. Należy też pamiętać o zakazie palenia papierosów, gdyż palenie uszkadza naczynia krwionośne. Każda osoba chora na cukrzycę powinna systematycznie pogłębiać wiedzę na temat choroby, objawów, zapobiegania powikłaniom, zagrożeń, które niesie oraz regularnie prowadzić samokontrolę.

Agnieszka Anna Wróblewska

ADC-10929