Czujniki (sensory) do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring) zostały objęte refundacją zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kto może otrzymać refundowany czujnik (sensor) do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash?

Zgodnie z rozporządzeniem, refundację mogą otrzymać pacjenci od 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę (nie może być zlecany pacjentom zaopatrzonym w system Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym), na podstawie zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza

Kto może wypisać zlecenie?

  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii zatrudniony w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziale chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Co jest potrzebne by uzyskać refundowany czujnik (sensor) FreeStyle Libre?

Refundowane czujniki (sensory) do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash wydawane są na podstawie zlecenia na wyroby medyczne, wystawionego przez uprawnionego lekarza.

Lekarz wypisuje osobie uprawnionej zlecenie „część A”, maksymalnie na 3 miesiące. „Część A” Zlecenia należy potwierdzić w najbliższym oddziale NFZ, który wystawi do niego „kartę roczną” – „Część B” zlecenia.

Jaki jest koszt czujnika (sensora)?

Zgodnie z limitem przyznanym przez Ministerstwo Zdrowia:

  • 1 czujnik (sensor): pełnopłatnie 255 zł | po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta to 76,50 zł
  • miesięcznie (2 czujniki / sensory): pełnopłatnie 510 zł | po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta to 153 zł
  • kwartalnie (6 czujników / sensorów): pełnopłatnie 1530 zł | po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta to 459 zł

Ile czujników (sensorów) może być maksymalnie na zleceniu?

Zgodnie z rozporządzeniem w miesięcznym limicie można otrzymać 2 czujniki (sensory).

Lekarz może wypisać zlecenie maksymalnie na kwartał. Czyli w limicie kwartalnie znajdzie się 6 czujników (sensorów).

Masz pytania dotyczące zamówienia? Zadzwoń:

bezpłatna infolinia: 800 500 800

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dz.U. z 2019 r. poz. 1899. Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj.

ADC-16673